Ansvar for el- installasjonene på ALTI Bjørkelangen

SEKO Elektro skal stå for all elektrisk installasjon på ALTI Bjørkelangen. Avtalen omfatter første byggetrinn i sentrumsutbyggingen inkludert nytt kjøpesenter, samt 46 leiligheter fordelt på to boligblokker.

Satsingen som nå gjøres i hjertet av Bjørkelangen, er omfattende. Boligblokken blir kommunens høyeste og kjøpesenteret som allerede i dag besøkes av 1,3 millioner årlig (2022), får en helt ny drakt.

STØ Entreprenør har kontrakten for byggingen og SEKO Elektro er total underentreprenør med ansvar for all elektrisk installasjon (TUE). 

Vi er veldig godt fornøyde med å få denne avtalen på plass. Vi har lang erfaring med å samarbeide med STØ Entreprenør og ser det som en stor fordel å jobbe sammen med lokale samarbeidspartnere, sier prosjektleder i SEKO Elektro- Sigmund Lindvik

For SEKO Elektro er det oppstart på ALTI Bjørkelangen i desember i år og prosjektet ferdigstilles først i 2025. Dette er et stort prosjekt og SEKO Elektro kommer til å bemanne prosjektet med minst 5 ansatte gjennom hele utbyggingsfasen. 

Lang erfaring

SEKO Elektro har over 30 år i bransjen og er en erfaren elektroentreprenør som setter kvalitet og el-sikkerhet i fremste rekke. I dag er det hele 50 ansatte som jobber med komplekse installasjoner for næringsbygg, industri, offentlig bygg og logistikklokaler.


Vi er opptatt av å ha de mest fornøyde kundene, og for å få til det må vi være oppdatert på ny teknologi og nye muligheter. Selve elektrofaget blir bredere, vi må kunne mer, både innenfor styringsløsninger og automatikk, sier Sigmund Lindvik.

Trygghet for våre kunder

SEKO Elektro erkjenner at bransje vil få en sentral rolle når alle skal ta i bruk flere bærekraftige og grønne løsninger. Fremtiden blir mer og mer elektrisk, noe som skal komme alle til nytte.  

SEKO Elektro er stolte av å være en del av dette, men er også bevisst på risikoen knyttet til mennesker og miljø oppstrøms i sin verdikjede. Både på produksjonsnivå og i forbindelse med utvinning av råvarer setter de egne etiske retningslinjer høy og krever av sine leverandører at de skal ta del i deres code of conduct. 

Dette gjør de for at kundene skal ha tillit til at leverandørkjeden overholder de prinsippene som er beskrevet i deres etiske retningslinjer.