Åpenhet og transperens

Vi i Seko Elektro er opptatt av åpenhet, transparens og at våre etiske retningslinjer kommuniseres tydelig – ikke bare internt, men også til våre leverandører og samarbeidspartnere. 

Seko Elektro er en del av ElteraGruppen og sammen forventer vi at alle våre leverandører og samarbeidspartnere overholder lignende prinsipper som de beskrevet i våre etiske retningslinjer. Forventningene våre til leverandørene og samarbeidspartneren, reguleres i den relevante kontrakten. 

Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å identifisere, forebygge, redusere og redegjøre for hvordan vi håndterer risiko for menneskerettighetsbrudd i vår virksomhet og vår verdikjede

  • Etterlevelse av lover, regler og konvensjoner

    Vi overholder relevante nasjonale og internasjonale lover, regler, forskrifter og normer i vårt daglige arbeide eller i vår(e) virksomhet(er). Vår redegjørelse. 

  • Leverandører og samarbeidspartnere

    Vi forventer at alle våre leverandører og samarbeidspartnere overholder lignende prinsipper som de beskrevet i våre etiske retningslinjer. Vår code of conduct. 

  • Etiske retningslinjer

     Vi er stolte av den etiske forretningspraksisen vi har skapt, og verdiene vi etterlever. Les mer om vår policy for menneskerettigheter.