Et moderne lager er tilpasset varene man oppbevarer

I kalde Norge er det avgjørende å lagre varer i bygg som klarer å opprettholde riktig klima året rundt. Samtidig skal kostnadene holdes så lave som mulig.

Ordet «lager» har ulik betydning i forskjellige bransjer. Det handler alltid om bygg ment for oppbevaring, men hva slags varer som befinner seg på lageret legger føringer for hvordan bygget utformes. Et lager i et kunstgalleri vil for eksempel ha svært annerledes krav til luftkvalitet, ventilasjon og oppvarming, sammenlignet med et lagerbygg for en bedrift som selger bildekk.

Lagerbygninger tilpasset produktene du selger

I SEKO Elektro har vi lang erfaring med elektro-arbeid innen lager og logistikk. Vi vet derfor hvilke faktorer som er viktige å evaluere når man skal bygge nytt eller renovere et lagerbygg.

Typisk er det to interesser som veies opp mot hverandre. På den ene siden vil man ha optimale forhold for lagring av varene. På den andre siden ønsker man redusere kostnadene mest mulig. Vi liker å si at man kan få begge deler, så lenge man er grundig i planleggingen. 

For nye bygg starter vi alltid med å se på plantegningene, mens eksisterende lagerbygg som skal pusses opp besøkes i form av en befaring. På denne måten kartlegger vi hvilke utfordringer som finnes på stedet, og utarbeider forslag til hvordan disse kan løses. Hele veien tar vi høyde for hva slags varer som skal lagres i bygget og hvilke krav disse stiller til miljøet og omgivelsene. 

Automatiserte løsninger for lagerbygg

Lager og logistikkbransjen har god nytte av byggautomasjon. Vi leverer gode løsninger for automatisk styring av eksempelvis belysning, ventilasjon og oppvarming. Slike systemer gjør det mulig å opprettholde gode klimatiske forhold i bygget året rundt, uten at kostnadene løper løpsk. Vi tar oss av jobben med å sette opp elektrotavler og annet nødvendig utstyr og kan gjøre opplæring blant de ansatte.

Vi ivaretar sikkerheten på lageret

Det ligger ofte store verdier knyttet til varene som oppbevares på lageret. Uforutsette hendelser som brann, innbrudd eller hærverk kan derfor få enorme konsekvenser for bedriften. Dette gjelder spesielt hvis sikkerhetssystemene man har på plass ikke tilfredstiller kravene fra forsikringsselskapet.

Også her kan SEKO Elektro bistå. Vi benytter oss av de beste løsningene på markedet når det gjelder brannalarm, videoovervåkning, innbruddsalarm og adgangskontroll. Når vi har gjort jobben med det elektriske i bygget kan du også være hundre prosent sikker på at alt er gjort forskriftsmessig. Feil ved el-anlegget er ofte synderen når det oppstår branner, og dette ansvaret tar vi på fullt alvor.

Hjelp til vedlikeholdet

I alle typer bygg er det viktig å gjøre vedlikehold. I SEKO Elektro tilbyd vi serviceavtaler som innebærer jevnlige internkontroller av el-anlegget og andre elektriske komponenter. internkontrollen vil avdekke eventuelle svakheter og sikkerhetsrisikoer, og i tillegg vil vi komme med anbefalinger til forbedringer av anlegget ditt.

Trenger du bistand med elektro på lageret?

Vi tar jobber med både nye lagerbygg og renovering. Be om en gratis befaring.