Elektro-løsninger for institusjoner 

En institusjon skal være et trygt sted for brukere, besøkende, ansatte og beboere. La oss ta oss av det elektriske, mens du fokuserer på driften.

Begrepet institusjoner dekker et bredt spekter av ulike bygg, som både har delte og ulike elektro-behov. Et sykehus trenger for eksempel et calling-anlegg som pasientene kan bruke, mens en skole trenger synkroniserte ringeklokker som ringer inn til timen. Begge byggene kan imidlertid trenge gode sikkerhetssystemer som aktiveres på kveldstid.

God belysning er alltid viktig

Når vi sier god belysning mener vi ikke sterkt lys overalt, men belysning som er tilpasset byggets bruksområder. For de fleste institusjoner er det et utstrakt behov for å kunne styre belysningene etter forholdene. På et pasientrom på et sykehus for eksempel, er det avgjørende at man har godt lys til undersøkelser. Samtidig må lyset kunne dempes for å gi pasientene ro.

Når vi planlegger belysningen starter vi alltid med å kartlegge hvem som skal benytte seg av de ulike rommene, og hva de skal bruke dem til. Vi begynner med å ta en prat med de som kjenner bygget og/eller brukerne best, slik at vi lærer dem å kjenne. 

Styringssystemer forenkler driften

De aller fleste institusjoner har god nytte av fleksible styringssystemer. Slike systemer kan blant annet kontrollere belysning, solskjerming og oppvarming. Hvis vi bruker en skole som et eksempel, kan styringssystemet automatisk skru av belysningen og senke temperaturen etter stengetid. Det betyr mindre jobb for de ansatte og reduserte utgifter for skolen.

I SEKO Elektro har vi lang erfaring med ulike styringssystemer, både med tanke på montering, drift og vedlikehold. Vi hjelper deg med kartlegge hvilke behov du har, og hvilke styringssystemer som er aktuelle for dine bygg.

Adgangs- og sikkerhetssystemer for institusjoner

Mange institusjoner har behov for å kontrollere hvem som oppholder seg i bygget. Vi kjenner de mest brukte løsningene, og kan komme med anbefalinger basert på byggets størrelse og bruk.

Vi har også erfaring med alarmsystemer beregnet for større bygg, som ofte har flere innganger og en rekke nødutganger. For ekstra sikkerhet kan alarmsystemet kobles sammen med adgangssystemet. På den kan alarmen gå hvis uvedkommende tar seg inn i bygget, samtidig som klarerte personer fortsatt kan bevege seg rundt.

En annet typisk behov for institusjoner er overvåkningsanlegg. Her er lovverket strengt med tanke på blant annet personvern. Vi i SEKO vet imidlertid hva som er tillatt og ikke, og kan bistå med trygg og lovlig montering av overvåkningsutstyr.

For institusjoner som har en stengetid er det tillatt å ha totaldekning med kameraovervåkning innendørs på kvelds- og nattetid. For døgnåpne institusjoner må overvåkningen begrenses til fellesområder. Utendørs kameraovervåkning har færre restriksjoner.

Hensikten bak overvåkning skal alltid være å forhindre hærverk og annen kriminalitet, samt å trygge ansatte, brukere og beboere ved å vokte inn- og utganger. Videoovervåkning skal aldri benyttes til å følge med på enkeltindivider.  

For større institusjoner anbefaler vi at man benytter en vaktordning på kveldstid. Vi kan gjennomføre opplæring for vaktpersonalet i de ulike sikkerhetsløsningene.

Vi gjør internkontroller på institusjoner

Institusjoner er ofte store bygg, men høye krav til vedlikehold og drift. Mange av våre kunder velger derfor å opprette en serviceavtale med oss. Disse avtalene innebærer at vi jevnlig gjør internkontroller av el-anlegget ved institusjonen.

Foruten å oppdage og utbedre svakheter innebærer serviceavtalen at vi aktivt ser etter forbedringer vi kan foreslå og eventuelt gjennomføre.

Vi har lang erfaring med elektro-arbeid for institusjoner

Ta kontakt med oss for en gratis befaring.