Vi kan elektro i svømmehallen

Elektro-arbeid i svømmehallerr krever speisialkompetanse. Vi har bred erfaring med badeanlegg i alle størrelser.

Elektrofaget har et høyt fokus på sikkerhet, og for installasjoner som har med våtrom å gjøre er lovverk og normer enda strengere. Elektroarbeid i svømmehaller krever derfor spesialkompetanse for å sikre at bassenget og områdene rundt er trygge å ta i bruk for publikum.

Ekstra strenge sikkerhetskrav

Vi i SEKO Elektro innehar kompetansen som er nødvendig for å jobbe med elektro i og rundt svømmebassenger. Vi kjenner lovverk, normer, metoder og utstyr, og har dypgående kunnskaper om styringskabler, jording, koblinger og alt annet knyttet til elektro og badeanlegg.

Vi vet hvilke krav svømmebassenger av forskjellige størrelser stiller til el-anlegget, eksempelvis med tanke på dimensjonering, energibehov og kurser/sikringer. Vi vet også hvordan vi tilpasser belysningen og det øvrige el-anlegget i svømmehaller, både over og under vannet.

SEKO er en komplett leverandør for denne typen prosjekter, noe som betyr at vi kan gjøre elektro-arbeidet i alt fra garderober og inngangsparti, til teknisk rom og selve svømmehallen. Vi jobber både med nye svømmehaller som skal bygges fra bunnen, og eksisterende anlegg som trenger vedlikehold, renovering, påbygg eller utbedringer.

Moderne svømmehaller har avansert elektrisk utstyr

Svømmehaller skal opprettholde et helt unikt inneklima. Derfor er det vanlig at hallene er utstyrt med både avfuktingsanlegg og avanserte ventilasjons-, klima- og oppvarmingssystemet. På toppen av dette kommer pumpe- og rensesystemer som sørger for å holde vannet rent og kjemisk balansert.

Disse systemene inkluderer blant annet sirkulasjonspumper, sandfiltertank, UV-filtrering, tank for dossering av kjemikalier, varmeelementer for å varme opp vanner og så videre. I eldre anlegg er ofte komponentene plassert hver for seg, mens mer avanserte systemer kontrollerer alt sammen gjennom et felles styringssystem.

Kompleksiteten gjør både montering og vedlikehold må utføres av kompetente fagfolk, og jevnlige kontroll av utstyret er nødvendig. Derfor tilbyr vi serviceavtaler som inkluderer periodiske internkontroller av hele el-anlegget i bygget. På denne måten kan vi avdekke feil før skader skjer, og kontrollen inkluderer også forslag til forbedringer av eksisterende anlegg.

SEKO Elektro er eksperter på elektro-anlegg for svømmehaller

Vi leverer forskriftsmessige elektro-anlegg til svømmehaller. Ta kontakt for gratis befaring.