Elbilladere for bedrifter

Å kutte ut fossilbiler er et viktig ledd i det grønne skiftet, men det krever god infrastruktur for lading. Vi kan hjelpe bedriften din. 

Å kutte ut fossilbiler er et viktig ledd i det grønne skiftet, men det krever god infrastruktur for lading. Vi kan hjelpe bedriften din. 

Stadig flere bedrifter er opptatt av miljøavtrykket sitt, og for selskaper med tjeneste- og/eller firmabiler er det naturlig å tenke elbil. Hos SEKO Elektro har vi lang erfaring med å hjelpe bedrifter som vil elektrifisere bilparken, eller tilrettelegge slik at ansatte kan lade på jobben.

Tilpassede ladeløsninger for bedriftens elbiler

Lading av elbiler krever mye strøm, spesielt når mange kjøretøy skal lades samtidig. Vi vet hvilke krav som stilles til infrastrukturen til ulike ladeanlegg – enten det er snakk om noen få ladere eller hundrevis. Vi følger dere gjennom hele prosessen, fra rådgivning og planlegging til selve monteringen.

Å dimensjonere med tanke på fremtiden er viktig, og vi kan bistå med analyser av energiforbruk, ladebehov og kostnader for installasjon, drift og vedlikehold. I mange tilfeller finnes det også et ønske om fleksible betalingsløsninger. Også dette har vi mye erfaring med.

Om ladestasjonene skal settes opp utendørs eller innendørs, spiller ingen rolle. Vi har lang fartstid med begge deler, og leverer alltid anlegg som tåler norske forhold.

Zaptec er vår hovedleverandør

Elbilladere er høyteknologiske enheter, og vår hovedleverandør er markedslederen Zaptec. Zaptec produserer pålitelige ladestasjoner med høy holdbarhet, som tåler norske værforhold. Samtidig har vi også kjennskap til de andre større leverandørene av ladere i det norske markedet, deriblant Easee, Schneider, Defa og Folkeladeren.

Elbillading for ansatte og besøkende

Å montere elbilladere er også en aktuell problemstilling for bedrifter som ikke har transport eller firmabiler som en del av driften. Myndighetene jobber nemlig aktivt for at alle nye personbiler skal være nullutslippsbiler innen 2025. Det er fremdeles veldig gunstig å velge elbil, både med tanke på miljøet og lommeboken. Derfor øker andelen elbiler på veiene mer og mer for hvert år som går.

Den samme tendensen ser man også på parkeringsplassene til landets bedrifter. Det finnes per nå ikke noe krav om at bedrifter skal tilby lademuligheter, slik det gjør for borettslag og sameier. Likevel velger mange bedrifter å sette opp ladestasjoner slik at ansatte med elbil kan plugge seg inn ved behov. Dette kommer også besøkende med elbiler til gode

Størrelsen på anlegget, antall ladestasjoner og så videre, vil naturligvis variere fra bedrift til bedrift. Vi kan uansett hjelpe dere, enten dere trenger ladeplass til 3 biler eller 100.

Vi tilbyr gratis befaring

Ta kontakt med oss dersom din bedrift har behov for elbillading, så finner vi de beste løsningene sammen.