Elbilladere for borettslag og sameier

Elbiler blir stadig mer vanlig, også blant folk i borettslag. Vi kan hjelpe dere med å tilrettelegge for ladning i garasjeanlegg og andre p-plasser i sameiet.

1 januar 2021 ble borettslagsloven endret. Det er nå slik at styret i et borettslag/sameie trenger en saklig grunn for å nekte beboere å sette opp ladepunkter for elbil. Hensikten bak lovendringen er å gjøre det enklere å bytte ut fossilbilen, selv hvis man ikke har full råderett over egen parkeringsplass.

Vi setter opp ladeanlegg av alle størrelser

Allerede før loven ble endret fikk vi i SEKO Elektro mange henvendelser om ladeanlegg til borettslag. Fellesnevneren er at styret ønsker et pålitelig og driftssikkert anlegg, ideelt sett med en fleksibel betalingsløsning.

I SEKO Elektro har vi bred erfaring med slike anlegg, både i stor og liten skala. Når et borettslag skal legge til rette for elbiler, hjelper gjerne til helt fra planleggingsfasen. Da kan vi sikre at anlegget blir riktig dimensjonert for nåværende og fremtidig bruk.

Uansett om anlegget er ute eller inne, stort eller lite, benytter vi selvfølgelig kun utstyr og produkter av høy kvalitet. Alle beboerne skal føle seg trygge på at ladeanlegget er forskriftsmessig montert, og følges opp med tanke på drift og vedlikehold.

Fleksible betalingsløsninger

Selv om mange har byttet til elbil, har flertallet fremdeles fossile biler. De fleste borettslag ønsker seg derfor et ladeanlegg med individuell betaling, slik kun de som benytter anlegget må betale. Vi i SEKO Elektro har kjennskap til de ulike løsningene og tilbyderne som finnes i markedet, og kan anbefale forskjellige løsninger og aktører basert på behovene til det aktuelle borettslaget.

I Oslo kommune kan også søke om støtte til utbygging av ladeanlegg. Ordningen dekker opptil 20% av investeringskostnadene, begrenset oppad til 1 000 000 kr og 5000 kr per ladepunkt.

I alle tilfelle vil etablering av lademuligheter på borettslagets parkeringsplasser øke verdien til boligene, og gjøre dem mer attraktive for flere kjøpere ved salg.

Ladestasjoner fra Zaptec

For større ladeanlegg bruker vi normalt markedslederen Zaptec som vår hovedleverandør. Deres ladere er pålitelige og tilpasset norske forhold. I tillegg har vi god kjennskap til de andre leverandørene i det norske markedet, som Easee, Schneider, Defa og Folkeladeren.

Vi tilbyr gratis befaring

Ta kontakt med oss dersom borettslaget ditt skal montere elbilladere. Sammen finner vi de beste løsningene.