Ingen dag er lik

Det beste med å jobbe her er at ingen arbeidsdag er lik. Det at hverdagen er variert gjør at man stadig møter på nye, morsomme utfordringer og man møter stadig nye kunder. Montørene våre forteller også at de setter stor pris på å ha en så variert arbeidsdag. For min egen del kunne jeg aldri ha drevet med en jobb der jeg alltid skulle ha gjort det samme hele tiden – forteller Frode Dalen som er serviceleder.

Selv etter 30 år i bransjen opplever Frode at han lærer nye ting nesten hver eneste dag. At bransjen må følge med i tiden og stadig oppdatere seg på moderne teknologi og de nyeste løsningene er en kilde til motivasjon for SEKO Elektro. 

Et allsidig selskap med spisskompetanse på lagerbygg

Frode forteller videre at SEKO Elektro tar på seg alle typer elektrooppdrag, og at de har stor kompetanse på mange sider av elektrikerfaget. Likevel påpekes det at de har rettet seg inn mot lagerbygg de siste årene, og at de har fått en spisskompetanse på området. 

- Det som skiller oss mest fra andre elektrikerbedrifter i området er nok vår spisskompetanse på lagerbygg. Denne kompetansen har vi bygd opp over de siste årene og kan hjelpe kunder med både store og komplekse lagerbygg, eller mindre lagerløsninger, avslutter Frode. 

Førsteklasses kurs og opplæringsmuligheter

I en bransje som er i kontinuerlig endring er det viktig å holde seg oppdatert på alt fra kundeønsker til teknologiske nyvinninger og regelverk. Frode skryter av mulighetene for opplæring i SEKO Elektro. 

- Hos oss ligger alt til rette for kompetanseheving for montører, saksbehandlere og prosjektledere. Alle i bedriften får mulighet til å ta kurs som hever kompetansen til den enkelte og til kollegiet. Vi tilbyr kurs på alt fra lederkompetanse til kursing på utsyr fra våre leverandører. Hos SEKO Elektro er vi opptatte av å bygge opp våre ansatte, og sørge for at de føler at de utvikler seg hos oss. Ofte vil vi også kombinere kursing med noe sosialt, slik at vi kan snakke sammen om hva vi har lært. Det er mye læring i å snakke sammen over et stykke med pizza. 

Dette fokuset på det sosiale bærer åpenbart frukter, for arbeidsmiljøet hos SEKO Elektro er veldig godt ifølge Frode. Han forteller videre at både han og mange andre har vært i firmaet i svært lang tid, som tyder på at mange trives på jobb. 

Skreddersydd for lærlinger

Å skulle gå inn i en bedrift som lærling er noe det åpenbart kan være knyttet mye spenning til, kanskje spesielt innenfor elektrikerfaget som hele tiden må forholde seg til teknologisk fremgang og nye regelverk. Nettopp derfor er det viktig at lærlinger kommer inn hos en bedrift som tar dem på alvor og gir dem kompetansen de trenger. 

- Å sørge for at lærlinger har en god læretid er noe av det viktigste vi gjør, både fordi vi er opptatte av å sørge for at alle tilegner seg nok kompetanse til å ta fagprøver og fordi det er et godt rekrutteringsverktøy for oss. Jeg er ansvarlig for lærlingene her hos oss og prioriterer å ha jevnlige oppfølgingssamtaler med lærlingene slik at jeg vet at de får kompetansen og veiledningen de trenger. Hos oss lytter vi til lærlingene våre, gir dem ansvar og strekker oss langt for å gi dem en best mulig læretid, forteller Frode.

Ta kontakt med oss om du vil vite mer.