Jessheimbadet

Oppdraget på Jessheimbadet har vært et stort prosjekt for SEKO Elektro. Jessheimbadet blant annet et 25 meters basseng, barnebasseng og vannsklier. Badeanlegg har en rekke krav man må forholde seg til også med tanke på det elektriske. SEKO Elektro har leverte alt fra standard installasjoner til mer komplekse tekniske anlegg og systemstyringer. 

Varierte oppdrag og spennende prosjekter

SEKO Elektro jobber med alle typer prosjekter – alt fra skoler og barnehager til leiligheter. Dette gir de ansatte en variert arbeidshverdag, og god kompetanse på ulike elektroinstallasjoner. Samtidig har SEKO Elektro også spisset sin kompetanse inn mot et nytt segment de siste årene. De siste årene har vi jobbet mye med ulike lager- og logistikkbygg og er nå en stor aktør på området. 

I 2021 ble SEKO Elektro en del av ElteraGruppen. Dette gir oss en mulighet til å følge med i tiden. ElteraGruppen er offensive og kan blant annet bidra med mye kompetanse i en krevende bransje. 

Økt kompetanse

SEKO Elektro er opptatt av å øke kompetansen til sine ansatte. På Jessheimbadet har installasjonen vært krevende i det at badeanlegg har en rekke spesifikke krav. Alle ansatte får den nødvendige opplæringen og om man møter på utfordringer så stiller vi opp for hverandre og finner gode løsninger sammen. Vi skiller oss litt ut fra andre aktører gjennom at vi alltid står for det vi gjør, og tar ansvar. Policyen vår er at vi skal ha fornøyde kunder uansett – og historikken vår viser at vi får til det siden vi har mange faste og returnerende kunder. 

Ta kontakt med oss om du ønsker å vite mer om dette prosjektet eller andre prosjekter vi har hatt ansvaret for.