Vi er Miljøfyrtårn sertifisert

Miljøfyrtårn sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlig innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudsprosesser. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Miljøfyrtårn sertifiseringen innebærer at SEKO Elektro AS følger standarder for oppbygging og oppfølging av miljøstyringssystemet. Gjennom Miljøfyrtårn sertifisering har vi dokumentert vårt miljøarbeid.
Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Sertifiseringskriteriene og verktøyene til Miljøfyrtårn bygger på viktige prinsipper om hvordan et godt miljøledelsessystem skal etableres, fungere – og skape varig positiv effekt på klima og miljø. Les mer om Miljøfyrtårn sertifisering her.  

Vår sertifisering

Gjennom den eksterne verifiseringen av vårt miljøstyringssystem, gir vi omverdenen sikkerhet for at vår virksomhet arbeider seriøst med å redusere sin påvirkning på det ytre miljøet. SEKO Elektro AS har dokumentert at vår virksomhet oppfyller både lovbestemte krav og krav pålagt av Miljøfyrtårns sertifiseringsordning. Kravene omfatter miljøaspektene energi, avfall, transport, innkjøp og arbeidsmiljø, hvor aktuelle temaer som matsvinn og plast er inkludert.