Bruk oss til lovpliktig internkontroll

Internkontroller av el-anlegget er med på å sikre at helse, miljø og sikkerhet (HMS) er ivaretatt i din bedrift. Du er lovpålagt å gjennomføre slike kontroller, for å oppdage problemer før alvorlige situasjoner oppstår.

Vi vet fra statistikken at veldig mange branner og ulykker har rot i det elektriske anlegget. Derfor er vi i SEKO Elektro svært opptatt av å gjennomføre internkontroller på en grundig og profesjonell måte. Vi er naturligvis DNV-godkjente, og vi hjelper bedrifter av alle størrelser.

Internkontroller redder liv

Det høres kanskje litt svulstig ut, men et av de viktigste formålene med internkontroller er å avdekke feil på el-anlegget. Dette er livsviktig, ettersom feil på anlegget ofte kan resultere i brann. Dermed er internkontrollen med på å forhindre både materielle skader, personskader og dødsfall. 

Dette er inkludert i internkontrollen for næringsbygg:

  • En sjekk av bedriftens internkontrollsystem, med stikkprøver av el-anlegg og elektriske apparater. Dersom bedriften ikke har noe eget internkontrollsystem, gjøres en full sjekk av hele el-anlegget. 
  • Termografering av utsatte deler av el-anlegget for å avdekke eventuell varmegang utenfor forventede verdier.

For privatboliger gjøres en brannforebyggende el-kontroll ihht. NEK 405-2.

Grundig dokumentasjon og vedlikeholdsplaner

Dokumentasjon er en viktig del av internkontrollen. Dokumentasjonen beskriver de eventuelle funnene, og hva som må gjøres for å utbedre el-anlegget. Vi tilbyr også å sette opp en vedlikeholdsplan for å preventivt forhindre fremtidige problemer før de rekker å oppstå.

På toppen av dette inkluderer våre internkontroller anbefalinger om utbedringer av el-anlegget som kan/bør gjøres. Vi har lang erfaring, og ser ofte muligheter/utfordringer bedriftens ledelse ikke har registrert på egenhånd.

Internkontroller er inkludert i våre serviceavtaler

SEKO Elektro er en fagsterk elektropartner som ikke bare gjennomfører internkontroller, men også hjelper deg med drift og vedlikehold. Avhengig av din bedrifts bransje, størrelse og behov, setter vi opp en tilpasset serviceavtale for deg.

Serviceavtalen inkluderer jevnlige internkontroller, samt andre nyttige tjenester. Vi kan eksempelvis bistå i å lage en plan for å utbedre sikkerheten eller komforten på arbeidsplassen. Etter hvert som en bedrift vokser oppstår det ofte behov man ikke er oppmerksom på i forkant, eksempelvis når man trenger større lokaler eller begynner å produsere nye produkter.

Les mer om våre serviceavtaler her

Vi setter vår stolthet i å være en allsidig elektropartner med bred erfaring, som setter akkurat dine behov og dine utfordringer i fokus.

Bestill internkontroll hos oss

Profesjonell kontroll utført til avtalt tid og avtalt pris. Kontakt oss for et uforpliktende tilbud.